Razendsnelle en betrouwbare hosting bij SQR.nl

Middels onderstaand formulier kun je een klacht indienen over materiaal dat één van onze klanten aanbiedt. Wij zullen je klacht zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee werkdagen behandelen, zo nodig in overleg met onze juridisch adviseurs. Uitsluitend volledig en naar waarheid ingevulde klachtformulieren kunnen in behandeling worden genomen.

Onze notice & takedown procedure is hier terug te vinden.

Notice & Takedown

Gebruik onderstaand formulier om klachten in te dienen over materiaal dat bij SQR wordt gehost door onze klanten.